Bog-serier og samlinger

af Poul Hoffmann, Hallesby, Grundtvig,  Aril Edvardsen, David Wilkerson, 
C. O. Rosenius, C. Bartholdy, Kai Jensen, Carl Fr. Wisløff, Fredrik Wisløff, 
H. E. Wisløff, C. Skovgaard-Petersen  

-

Ikast kristne Antikvariat 
tlf. 9725 2077

-
Poul Hoffmann -

pr.stk.

1953 Søn af Priamos - 0 stk.  solgt
1955 Kong Theseus - 0 stk. solgt
1954 Skyggen af Atlantis - 0 stk. solgt
1955 og 1993 Vidnerne - 2 stk.   95,-
1956 og -83 - Moses 1. Den brændende tornebusk  - 1 stk.  95,-
1957 og -84 - Moses 2. Den evige ild  - 1 stk.  95,-
1958 og -84 - Moses 3. Kobberslangen - 1 stk.  195,-
1959 og -80 Kongens mand - 5 stk.  65,-
1960 - Korsfarerne 1. De fagre riger - 2 stk.   95,-
1963 - Korsfarerne 2. Magtens nat - 2 stk.   95,-
1965 - Korsfarerne 3. Den gyldne rose - 1 stk.   95,-
1962 Jeanette - 4 stk. 95,-
1965 Kristendom. Jødedom, Islam - 2 stk. 135,-
1966 Nattetanker i arken - 2 stk.   85,-
1967 Paradis - 1 stk. 75,-
1968 - Noas dage 1. Over alle ørne - 2 stk.   75,-
1970 - Noas dage 2. Ingen nat før dæmring - 2 stk.   75,-
1969 Den hele bibel - 9 stk.  25,-
1969 Undere, særtryk fra IMT - 0 stk. solgt
1971 Narkotika og sex i Bibelens lys - 1 stk. 95,-
1972 Undergang og opstandelse - 0 stk. solgt
1972 - Profeti og profeter 1. Jonastegnet - 1 stk. 165,-
1973 - Profeti og profeter 2. Syner og seere - 1 stk. 195,-
1976 - Profeti og profeter 3. Babylon det store - 0 stk. solgt
1973 Sangen om Maria - 3 stk.   95,-
1975 Påskemorgen - 0 stk. solgt
1976 Mand, kvinde og kærlighed i Bibelen - 4 stk.  85,-
1977 Jule-evangeliet - 2 stk. 65,-
1979 Komme dit rige - 3 stk. 65,-
1980 Den duft af Zion - 1 stk.  150,-
1981 En bog om kærlighed - 2 stk. 95,-
1981 Møde på stranden - 3 stk. 95,-
1984 Månen i Persepolis - 0 stk.  solgt
1985 Mørke skjuler jorden - 3 stk. 75,-
1986 Solopgangen fra det høje - 0 stk. solgt
1987 Stjernerne i Ekbatana - 2 stk. 150,-
1987 Kirkelignelser, 5 morgenandagter - 0 stk. solgt
1989 Solen i Saïs - 1 stk. 150,-
1991 Opstandelsen og livet - 2 stk. 165,-
1993 Herrens lue - 0 stk.   solgt
1996 Dinosaurerne og syndfloden - 0 stk.  solgt
1997 Skabningens længsel - 0 stk. solgt
1998 Åndernes kamp - 1 stk. 85,-
1998 Festskrift til P.H. - Sandheden tro i kærlighed - 4 stk 125,-
1999 Salems gåde, David og Melkisedek - 1 stk 85,-
2002 Fortælling og realitet - 1 stk. 65,-
2003 Som et segl på dit hjerte - 0 stk. solgt
2006 Sfinxens smil - 1 stk.  185,-
2008 Herrens Glæde, prædikener af Poul Hoffmann - og malerier af Jørn Henrik Olsen - 0 stk solgt
Kirsten I. Hoffmann Englevagt, 108 beretninger om menneskers møde med engle solgt
Kirsten og Poul Hoffmann Kærligheden ophører aldrig - 0 stk. solgt
Kirsten og Poul Hoffmann Pletskud, citater, Credo, 2010 - 0.stk. solgt
Poul Hoffmann, m. fl. forfattere Hvad mener du om Jesus - 2 stk. 35,-
Poul Hoffmann, m. fl. forfattere Elskede for fædrenes skyld, om Guds folk, Israel - 2 stk. 85,-
Redigeret af Poul Hoffmann De sidste tider - 1 stk.  75,-
Indl. v. Poul Hoffmann Himlen glæde sig, jorden juble, citater fra Davids salmer, 0 stk solgt
Helge Hoffmann Vinden blæser hvorhen den vil. Erindringssamtaler med Poul Hoffmann, 2013 - 1 stk. 185,-
Helge Hoffmann Dragedræber, Lohse, 2000 - 1 stk. 95,-
Helge Hoffmann Israel - en genfødt nation - 1 stk. 125,-
- - -
O. Hallesby Religiøsitet og kristendom 65,-
- Ånd og liv 65,-
- Det skjulte liv i Gud 65,-
- Fra arbejdsmarken 60,-
- Åndens fylde 60,-
- Den skjulte skat, og andre taler 60,-
- Kristendommens kraft 75,-
- Temperamenterne 75,-
- Temperamenterne og De siste ting, Oslo, 1949 175,-
- Vekkeren fra Aremark, livssaga,  af Sverre Nordborg 165,-
- Ole Hallesby, mannen som ville kristne Norge, v. Dag Kullerud, No. Gyldendal 185,-
- Ole Hallesby - en høvding i Guds rike, Oslo, 1962 195,-
- I den højestes skjul 60,-
- Lyse utsikter i en mørk tid 165,-
- Hvordan bliver man en kristen 65,-
- I korsets lys 65,-
- For Herrens åsyn 45,-
- Daglig fornyelse, andagtsbog 75,-
- Fra Bønnens verden 75,-
- Troens lydighed 60,-
- Helliget Herren 60,-
- Samvittigheden solgt
- Opdragelseskristendom og vækkelseskristendom  45,-
- - -

N. F. S. Grundtvig  

- -
- Grundtvigs prædikener, 12 bind +  Grundtvigs Præstø prædikener, 2 bind, ialt 14 bind i blå indb. Gad, 1983 800,-
- Solskin og Lyn, Grundtvig og hans sang til livet, af Ebbe Kløvedal Reich, Vartov, 2000 solgt
- Grundtvig, Danmark til lykke, en biografi, af Finn Abrahamowitz, Høst & søn, 2000 145,-
- Christenhedens Syvstjerne, v. Th. Balslev, 1955 solgt
- Ad Grundtvigs veje, omkring 200 året for hans fødsel, af Ejnar Greve, Chr. Erichsens forlag, 1981 95,-
- Ånd og livsform, v. Hans Raun Iversen, Anis, 1987 145,-
- Frederik, en folkebog om N. F. S. Grundtvigs liv og tid, af Ebbe Kløvedal Reich, Gyldendal, 10. oplag, 1978 145,-
- Brage-Snak, om Græske og Nordiske Myter og Oldsagn for Damer og Herrer, 390 s., Reitzel, 1844 - løs omslag 195,-
- Grundtvig paa Langeland 1805-1808, v. Th. Graae, 1880 95,-
- Grundtvig, Danmarks profet, v. Svend Leopold, 1933 solgt
- Kors-Prædikener, 1839-1860, v. N. Clausen-Bagge, 1925 95,-
- Kimer I Klokker, Billeder af Grundtvigs nyere julesalmer, v. Kr. Tårup, Odense, 1933 135,-
- Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys, red. Christian Thodberg og Anders Pontoppidan Thyssen, Anis, 1983 solgt
- Historie og Kristendom, en Grundtvig antologi, Forl. i Hårby 95,-
- Væksttanken hos Grundtvig, v. Jens Brun, Aros, 1988 75,-
- Digteren Grundtvig, v. Poul Borum, Gyldendal, 1983 165,-
- N. F. S. Grundtvig, v. Johan Borup, Reitzel, 1943 135,-
- Grundtvigianismen, et historisk bidrag, 3 bind, uindb. v. Anders Nørgaard, Kirkeligt Samfund, 1935-38 225,-
- Breve fra og til Grundtvig, 1807-1872, 2 bind. Gyldendal 1924 solgt
- Grundtvig, af P. G. Lindhardt, Gad, 1964 solgt
- Sangværk til den danske Kirke-Skole, Schønberg, 1883 175,-
- Grundtvig og Påsken, v. Jens Holger Schjørring, Gad, 1987 85,-
- Bjøvuls-Drapen, et Høinordisk Heltedigt, fra Auguls-Tungen 2. udg. 1865 165,-
- Højnordens Rigskrøniker, 16 bøger i 2 bind, indb. ialt 816 s. 3. udgave, Iversens boghandel, Kjøbenhavn, 1873 285,-
- Kirke-Speil, eller udsigt over den christne Menigheds Lev- netsløb, foredrag 1861-63, Kjøbenhavn, 1871 175,-
- Den christelige Børnelærdom, 3. udg. 1883 265,-
- Fra drøm til program, licentiatafhandling, af Bent Christensen Gad, 1987 145,-
- Håndbog i Grundtvigs Skrifter, 3 bind, uindb. Hagerup, 1929 300,-
- Grundtvigs Salmedigtning, dens historie og indhold, 3. bind, uindb., af Uffe Hansen, Odense, 1937 275,-
 - Menneske først - Grundtvigs opgør med sig selv, 3 bind, uindb., af Kaj Thaning, 1963 285,-
 - For menneskelivets skyld - Grundtvigs opgør med sig selv, af Kaj Thaning, 1972 solgt
- Menneske først, kristen så. Helge Grells Grundtvig- disputas til debat. 6 forfattere, Anis, 1988 75,-
- Kirkelige oplysninger, især for Lutherske Christne, 
indb. 1870
135,-

-

Grundtvig, skæbne og forsyn, studier i Grundtvigs nordisk- romantiske dramatik, af Fl. Lundgreen-Nielsen, uindb. 1965 solgt

-

Historie og kristendom, en Grundtvig-antologi, uindb., Til Grundtvig jubilæet 1983 85,-

-

Det levende ord, uindb. v. Ejv. Larsen, 1983 165,-

-

N.F.S.Grundtvigs barndom og første ungdom (1783-1806), af L. Scrøder, indb. 1883 125,-

-

En glemt dimension i Grundtvigs salmer, af Christian Thodberg, uindb. 1969 65,-

-

N.F.S.Grundtvigs kristelige opvækkelse i vinteren 1810-11, af H. Begtrup, indb. 1899 95,-

-

Nytårsmorgen, udg. m. oplysninger af Holger Begtrup, 1901, indb. m. Studier o. Grundtvigske Digte, af J.H.Monrad, 1896 solgt
 - Kirkens Gjenmæle mod Professor Theologiæ Dr. H. N. Clausen, v. Grundtvig, 4 opl. hæfte, 45 s. Schønbergs, 1877 solgt

-

Haandbog i Verdens-Historien, af Nik. Fred. Sev. Grundtvig, præst, indb. 1. bind, 672 s. Kiöbenhavn, 1833 350,-

-

Grundtvig, uindb. af Hal Koch, 1943 165,-
 - Kirkelige Lejlighedstaler, af N.F.S.Grundtvig, samlede af C.J.Brandt, indb. 1877 solgt
 - Mands Minde, 1788-1838, foredrag over det sidste halve Aarhundredes historie, holdte 1838 af N.F.S.Grundtvig, efter forf. håndskrift for første gang udgivet af Svend Grundtvig, indb. K.Schønbergs forlag, 1877 325,-

 

 -  - - do - - uindb. løs 145,-
 - N. F. S. Grundtvig, et livsbillede, af H. Rosendal, 1. udg. 1913, indb. Hagerup 95,-
 -  - - do - - 2. udg. 1923, uindb. Gad 65,-
 -  Minderige steder i Grundtvigs liv, med foto og tekst, indb., D.d.forlag solgt
 - Kapellanen i Udby, fra 1810-13, af P. Høyer-Christensen, Lohse, 1935 75,-
 - Præstefamilien i Udby, af P.Høyer-Christensen, uindb. Lohse, 1947 65,-
 - Mythe og kult i Grundtvigs salmedigtning, v. Søren Holm, uindb. NNF, 1955 85,-
 - De ædles æt, en folkelig skildring af Grundtvigs liv og virke, af Karl Christensen, uindb. 1946, Uhlmanske 95,-
 -  Grundtvigs digte, i udvalg v. F. Rønning, indb. Schønbergske, 1916 125,-
 -  Grundtvig og Romantikken, belyst ved Grundtvigs forhold til Schelling, uindb. 1947 af C. I. Scharling, Gyldendal 135,-
 - Skaberordet og billedordet, studier over Grundtvigs teologi om ordet, af Helge Grell uindb., DBK, 1980 95,-
 - Omkring Grundtvigs Digtsamlinger, studier i Grundtvigs lyriske forfatterskab 1808-16, af Gustav Albeck, indb. Universitetsforl. 1955 185,-
 - Constance Leth, Grundtvigs ungdomskærlig hed, af Thyra Jensen, uindb. Hagerup, 1922 85,-
 -  Haandbog i Middel-Alderens Historie, efter de bedste kilder, et forsøg af Nic. Fred. Sev. Grundtvig, præst, indb. Kiøbenhavn, 1836 350,-
 - N. F. S. Grundtvigs liv og gerning, et biografisk forsøg, af Fr. Winkel Horn, indb. 1883 225,-
 - N. F. S. Grundtvig, Danmarks store seer og skjald, af Marie Hay, indb. m.indstregn. 1960 85,-
 - Den Grundtvigske reformation, fork, udg. af Anders Nørgaards Grundtvigianismen 1-3, v. Peder Bukh, uindb. Aros, 1978 85,-
 -  Grundtvigs stjerne, m. 2 bilag, af Johan Borup, indb. Gyldendal, 1912 135,-
 -  N.F.S.Grundtvigs kirkelige syn 1825, af Holger Begtrup, indb. Schønbergs, 1901 85,-
 - N.F.S.Grundtvigs Breve til hans Hustru under Englands- rejserne 1829-1831, udgivne af deres Børnebørn, uindb. Aage Marcus, 1920 175,-
 -  N.F.S.Grundtvig, Taler på Marienlyst Højskole 1856-71, uindb. Gyldendal, 1956 solgt
 - Grundtvig og videnskaben, 2 artikler om Grundtvig og hans videnskabelige højskole i Göteborg, af J.Bukdahl & P.Engberg, 1945 45,-
 -  Grundtvigs oplysningstanker og vor tid, af Finn Slumstrup m.fl. uindb. 1983 solgt
 - Det Grundtvigske Sydfyn, af Martin Pedersen, uindb. Gyldendal, 1942 85,-
 -  Digte af N.F.S.Grundtvig, v. Carl S. Petersen m.tegn. af Joakim Skovgaard, uindb. 1933 95,-
 - Biskop N.F.S.Grundtvigs Levnetsløb, udførligst fortalt fra 1839, et bidrag fra H. Brun, bind II, indb. Schønberg 165,-
- N.F.S.Grundtvigs levnet, v. Ludvig Schrøder, 1901 145,-
 -  Den Grundtvigske Slægt, bind I, indb. af. F. Rönning, Schønbergs, 1904 135,-
 -  Grundtvigs syn på Israel, v. Thyge V.Kragh 35,-
 -  Det Schousboeske Institut og N.F.S.Grundtvigs lærervirk- somhed sammesteds, et tidsbillede v. Frederik Nygård, u.omslag, 1890 45,-
 -  Grundtvigs Paaske, uindb. Udg. af Grundtvigs Kirkes Komite, 1940, m.indstreg. 45,-
 -  N.F.S.Grundtvig, Paaskeliljen, flere expl. solgt
 -  N.F.S.Grundtvig, Salmer og Aandelige sange i en forkortet udgave, udg. v. Den Grundtvigske Salmefond, indb. 1883 285,-
 - De Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder, en historisk oversigt, med en kort fremstilling af hver enkelt menigheds tilblivelse og virksomhed, v. Asger Højmark & Uffe Hansen, indb., Normanns forlag, 1944 345,-
- - -
Aril Edvardsen Drømmer bliver virklighet - 45,-
-  - Dyrets tall og bilde eller Menneskesønnens sigd - 85,-
-  -  Forunderlige Indonesia - 95,-
-  - Liljer fra Saron - 75,-
- - Barah blant Sundafolket - 45,-
-  - Barah og trollmannen - 45,-
- -  Guds kongedømmet, riket i Den Hellige Ånd - 45,-
- - Jobs Gud - 65,-
-  - Den siste basun - solgt
- - Bring Kongen tilbage - 45,-
- - Tyven - om tiende - 35,-
- - Bevist Gøring 1980-1990 årene - solgt
-  - Pionervirke og menighetsplanting - 65,-
- - Velsignet, for å velsigne - solgt
- - Kampen mot Goliat - solgt
- - Åndens dåb, Åndens gaver 65,-
-  - Verdensinnhøstningen på vej mot os - 75,-
- - Over skinner stjernerne - 45,-
- - Åndens frukt - kjærligheten 65,-
- - -
David Wilkerson Korset og springkniven 45,-
- Efter korset og springkniven 45,-
- Om jeg har problemer, norsk 45,-
- Den siste basun, Jeremia 6. 17. norsk 125,-
- Den kommende forfølgelse, et syn fra Gud, hæfte solgt
- Jesus Kristus den faste klippegrund 45,-
- Jeg er ikke vred på Gud 65,-
- Jeg er to - kampen mod synden solgt
- Visjoner, Filadelfiaforlaget 135,-
- Den satt, pastor, indb. norsk 85,-
- Forældre på anklagebænken 35,-
- Slip mig 65,-
- 12 engle fra helvede 65,-
- Har du problemer 35,-
- Festen er over, norsk 65,-
- Jeg er ikke vred på Gud 65,-
- Bandelederen Nickey, af Nickey Cruz solgt
- Ensom, men ikke alene, af Nickey Cruz 65,-
- De tre store, af Nickey Cruz 65,-
- - -
C. O. Rosenius De ti Guds Bud, med udlægning og betragtninger, Rønne, 1881 - 165,-
- Rosenius, Udgave 2000, bind 1-8 komplet solgt
- På Skriftens grund, andagtsbog, ELM forlag 165,-
- Romerbrevets forklaring, 2 bind, ialt 1115 sider, uindb. 1933, Luth. Miss. forlag 350,-
- Fader vor, Luth. Miss. 1937 - 95,-
- Kristus, vort liv, kerneord, D.Luthersk, 1990 - solgt
- C. O. Rosenius, biografi, af Sven Lodin, Lunde, 1959 - 295,-
- Carl Olof Rosenii Liv og Virksomhed, af Chr. Dick, 1905 - 245,-
- Tolv Prædikener af Rosenius over den svenske Kirkes nye Højmessetexter, ELM, 1909 135,-
- Vejledning til fred, Credo, 1978 95,-
- Vejledning til fred, Credo, 1989 solgt
- Husandagtsbog, Aakirkeby, 1948 - 195,-
- Husandagtsbog, Bergen, 1923 - 175,-
- Troen og Livet, 267 s. Lunde, 1947 solgt
- I Åndens Helliggjørelse, v. Ole Modalsli, N.Luth, 1945 solgt
- I Syndsforlatelsens rike, v. Ole Modalsli, N.Luth. 1947 solgt
- Hemmeligheder i Lov og evangelium, 4 bind, Rønne, 1906 485,-
- Samlede skrifter,  nr. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 á 50,-
- Samlede skrifter, komplet,  nr. 1-15, indb. solgt
- Samlede skrifter, komplet,  nr. 1-15, i 5 bind, indb. solgt
- - -
Christian Bartholdy Lav os en Gud, 1942 85,-
- Christian Bartholdy, virke og teologi, Kolon, 1994 85,-
- Johannes åbenbaring, 1955 85,-
- Tid, 1968 40,-
- Hvad mener Kristus om sin kirke, 1960 60,-
- Bibelens autoritet og brug, 1963 30,-
- Elsk jeres fjender, 1943 60,-
- Svar til radiolyttere, 1953 45,-
- Den kristne og øvrigheden, 1965 50,-
- Teologi uden Gud, 1969 solgt
- Den kristne og pengene, u.år. 40,-
- Guds førelse, 2 vidnesbyrd, 1971 60,-
- Johannes evangeliet, 1957 50,-
- Ezekiel, Indre Missions profet, 1944 50,-
- Paradisvejen funden, 7 juleprædikener, u.år. 40,-
- De 10 bud, 1964, 109 s. 65,-
- Guds godhed og strenghed (25 prædikener fra IMs. års- møder 1934-58), 1959 95,-
- Korsets gåde - Dødens vælde - Opstandelsens budskab, 1932 45,-
- En biskop og hans løfter, 1939 25,-
- Frihedskampen, 1946 35,-
- Fader Vor, 1945 50,-
- Himmerlands Prædikener, 1. årg. prædikener, 1948 145,-
- Andagtsbog, 1960 235,-
- Ved vejs ende, erindringer v. 70 år, 1959 85,-
- En bog om Chr. Bartholdy, 80 år, 1969 85,-
- Et lykkeligt liv, en lykkelig død, u.år. 20,-
Guds godhed og strenghed, prædiken holdt i Kolding 26. juni 1945 25,-
- Kristendom og menneskeliv, 1945 30,-
- Bange for døden, 1941 40,-
- Vore tider, 1940 30,-
- Hæfte 1-12 af Andagtsbog for dem der vil være ved, at de er gamle, pr. hæfte à 15,-
- - -
Kai Jensen Hvor går vi hen, en udrakt hånd til dem der spørger- solgt
- Alt er rede - 12 taler- 65,-
- Trods alt - en bog om troens magt- solgt
- Frygt ikke - en bog for dem der ængstes- 65,-
- Alt står i Guds faderhånd - 36 småstykker- 65,-
- Altid frejdig - en bog om troens glæde- 65,-
- Hjertets uro og troens svar- 65,-
- Den evige længsel - glimt fra troens verden- 65,-
- På klippegrund -en håndsrækning til hjælp i en vanskelig tid 65,-
- Frelsens hemmelighed - 26 prædikener fra Aarhus domkirke- 65,-
- Stå fast - en bog om troens kamp og sejr- 65,-
- Livet med Gud - en studiebog- 65,-
- Er der en mening - store spørgsmål, kort belyst- 65,-
- Den store glæde - troens fred i hverdagens kamp- 65,-
- Idag er nådens tid- 65,-
- At tælle vore dage - andagtsbog- 75,-
- Trofast er Gud - andagtsbog 75,-
- Den kostbare tid - andagtsbog- 75,-
- På dit ord - andagtsbog- 75,-
- Hverdags-tro - andagtsbog- 75,-
Det ene fornødne - andagtsbog- 95,-
- Undervejs - andagtsbog- 65,-
- Livets vej - en årgang prædikener, indb.- 125,-
- Fra troens verden - 140 andagter- 75,-
- Troslivets spænding- 65,-
- Ny Testamentes tilblivelse solgt
- I begyndelsen var ordet 65,-
- - -
Carl Fr. Wisløff Det kristne liv 85,-
- Lydig mot sannheten, Lunde, 1972 65,-
- Martin Luthers Teologi, Luth. Miss. 1985 185,-
- I evangeliets tjeneste, 2005 175,-
- Det kirkelige embede i oldkirken og hos Luther, 1979 solgt
- Kristne Kirke Samfund, norsk solgt
- Jeg vet på hvem jeg tror, norsk solgt
- Jeg ved på hvem jeg tror, D. Luth. 95,-
- Vor tillid til Bibelen solgt
- Den lutherske bekendelse og katolicismen 1530 og 1980 solgt
- Ordet fra Guds munn 85,-
- Lyset skinner i mørket solgt
- Ordet om korset 75,-
- Sådan er Jesus 75,-
- I Jesu navn 85,-
- Udvælgelsen i Kristus 85,-
Carl Fr. Wisløff m.fl. Mission, Guds redningsaksjon 75,-
- - -
Fredrik Wisløff - -
- Min bønnebog, Lohse solgt
- Davids Harpe, andagtsbog solgt
- Ved døbefont og nadverbord, Oslo, 1937 95,-
- Hvil jer lidt, andagtsbog solgt
- Veronicas Svededuk, 1937, hæfte 35,-
- Legender, Oslo, 1927 solgt
- Sokneprest Joh. M. Wisløff, mannen og verket, slægtshistorie, Oslo 1950 185,-
- I Østen stiger solen op, rejseskildringer, Oslo, 1956 235,-
- De ti bud, Luther forlag 75,-
- Læs selv 25,-
- Så vide om land 45,-
- Himmelen 45,-
- Rigere liv i Gud 35,-
- I Faderens favn 45,-
- Fader vår, norsk 65,-
- Du kan seire over angsten, norsk solgt
- Sund tro 25,-
- Når en af de kære går bort solgt
- Det suser i skoven 35,-
- Fra et husmandssted, erindringer 65,-
- Fra angst til tryghet, norsk 35,-
- Mig fattes intet 35,-
- Kom der er nåde for dig solgt
- Uforskyldt 40,-
- Med Ham til Golgata solgt
- Såret for vore overtrædelser 35,-
- Antikrist 45,-
- Jeg tror på Den hellige Ånd 65,-
- Trosbekendelsen 75,-
- De modne år 75,-
- Gøgeægget 45,-
- Gøgeungen solgt
- Gøgen 45,-.
- Livsaftenen 35,-
- Maria 75,-
- - -
H. E. Wisløff - -
- Hvile for trætte tanker 65,-
- Solstrejf på vejen 35,-
- Tryghed og glæde 35,-
- Under en åben himmel 35,-
- Gud først 35,-
- Lys og skygge 35,-
- Aldrig alene 35,-
- Barnetro 45,-
- Under løfternes stjernehimmel 35,-
- Mennesker på flugt 35,-
- Stille stunder på vejen hjem, andagtsbog 135,-
- Livet ved glædens kilder 65,-
- Ved foten av Himalaya 65,-
H. E. Wisløff m.fl. Kristent ansvar 95,-
- - -
C. Skovgaard-Petersen Kirketimer, prædikener fra Roskilde Domkirke solgt
- I Vårbruddets tegn, erindringer 85,-
- Min arbejdsdag i kirkens tjeneste, erindringer solgt
- Det evige livs ord 1, prædikener fra advent til pinse 85,-
- Det evige livs ord 2, prædikener i trinitatistiden 85,-
- Menneskeskikkelser, Gl. Testamente, 2 bind solgt
- Menneskeskikkelser, Ny Testamente, 2 bind solgt
- Bibelen på de tusind sprog 145,-
- Bibelen gjennem tusind år solgt
- Hvorledes blev Nye Testamente til 145,-
- Landet hvor kilderne sprang, 2 bind solgt
- Et blik i Guds kærligheds dyb solgt
- Vil du frem 65,-
- Troens betydning solgt
- Vink og vidnesbyrd 85,-
- Ungdommens bog 75,-
- Fadervor i livets strid solgt
- Mens det er dag 65,-
- Fra Profeternes verden solgt
- Jesu lignelser solgt
- Livsspørgsmål 65,-
- Fra Jesu fædreland 85,-
- Johannes evangeliet, fortolket 75,-
- Fyndig og myndig, kjerneord, norsk 85,-
- Prøv selv 65,-
- Biblens Krone, hovedtanker i Johs. åbenbaring 95,-
- Æventyret om Nye Testamente solgt
- Tegn og tider 75,-
- Erfaringer fra prækestolen solgt
- Under tidernes tryk 65,-
- Jesu Bjergprædiken solgt
- De sidste tider og det sidste mål solgt
- Troens Hemmelighed solgt
- Kan der leves på rationalisme solgt
- Korset i kirken og kunsten 95,-