KRISTENDOM ?

 
Der findes så mange forskellige opfattelser af hvad ægte kristendom er, derfor vil det
 nok være rigtigst først at fortælle, hvad ægte kristendom netop IKKE er.
 
Kristendom er ikke:
paven eller den katolske kirke
Luther eller den protestantiske kirke
folkekirker eller statskirker
 
frikirker eller frimenigheder
kirker eller kirkebygninger
kirkeministeriet eller stiftsøvrigheden
 
kirkeskat eller fradragsberettigede gaver
biskopper eller provster
præster eller andre kirkelige embeder
 
kirkelige organisationer eller foreninger
gudstjenester, møder eller bibelkredse
salmesang eller orgelbrus
 
tekstlæsning eller prædikener
barnedåb eller voksendåb
nadver eller sakramenter
 
ritualer eller liturgier
tungetale eller hellig latter
forbøn eller håndspålæggelse
 
kirkeblade, bøger eller kristen litteratur
teologiske afhandlinger eller prædikensamlinger
missionsfolk eller helgener
 
sekter eller nyreligiøs New Age
trosbekendelser eller demokratiske beslutninger
klokkeringning eller røgelse
 
march for Jesus eller korstog
registreret partnerskab eller kirkelig velsignelse af homo-par
osv. osv. osv.
 
Ovenstående begreber er ikke kristendom, det er kun menneskeskabte begreber og ordninger, som ikke kan frelse noget menneske fra dets synd og fortabelse. - Ægte og sand kristendom er nemlig kun et eneste alt afgørende begreb - og det er din egen vilje til at ville tro, at Jesus Kristus er Messias - Guds Søn - Frelseren fra al din egen synd og skyld.
 
Kristendom er nemlig kun din egen helt personlige stillingtagen, og dit eget forhold til Bibelens Gud, uanset hvad alle andre gør, tænker, tror eller siger. For ingen af alle de ovenstående begreber har nogen værdi i sig selv, da det kun er dig alene, der skal leve dit eget liv i overensstemmelse med Guds vilje, og helt alene skal stå til regnskab for, hvordan du har levet dit liv.
 
Gud har skabt alle ting, universet og alt levende, også mennesket, og han elsker alt det skabte og har omsorg for og kærlighed til al sin skabning. Mennesket har fået en fri vilje, enten til at leve efter Guds vilje, eller til at lade være. Men Guds kærlighed til mennesket er så stor, at Han har givet os en mulighed for at vælge om, hvis vi opdager, at vi har valgt at leve vort liv forkert.
 
Jesus Kristus er Guds kærligheds gave til os mennesker. Han blev sendt af Gud for at betale med sit liv for alle menneskers synd. Kristendom er, at du tror på Jesus Kristus som din frelser, at du vil give Ham dit liv, din vilje, dine meninger og tanker, og lade Ham overtage styringen af dit liv.
 
Kristendom er, at lære Jesus Kristus at kende som Frelseren, gennem stadig bibellæsning om ham i Det nye Testamente og ved personlig bøn. At leve efter Hans vilje og efterfølge Ham i alle døgnets timer. At være et vidne for Ham i sandhed og troskab i alle hverdagens handlinger og beslutninger.
 
Kristendom er DIN tro på JESUS KRISTUS som DIN PERSONLIGE FRELSER.
 
*************
Har du kommentarer eller spørgsmål, så skriv til Svend på svend@bogsvend.dk