Teologi

Ikast kristne Antikvariat  
tlf. 9725 2077

.
Abrahamowitz, Finn Jesus, en biografi, Høst og søn, 2002 165,-
Agergaard, Erling Forsvar for Judas, Multivers, 2003 85,-
Agardh, C. A. biskop Om Propheterne og Essæerne hos det jødiske folk, Milos, 1866 95,-
Aggebo, Anker Jeg er nemlig ikke religiøs, NNF, 1959 75,-
Aggebo, A. & Østrup, F.L. Sådan sagde JESUS, samtlige hans ord, NNF, 1946 85,-
Ahlberg, Alf Filosofiens historie, NNF, 1953 95,-
Ahlfeld, Fr. dr. Hvorledes en kristen kan forblive ung i Alderdommen, Wøldike, 1869 85,-
Ahrendtsen, Alex Indsigt eller fordom, missionen i litteraturen fra Aakjær til Høeg 135,-
Aller, Edith Børns bibelhistorier, sprogbrug, historie, funktion, Aros, 2009 135,-
Ammundsen, V. Den kristne kirke i det 19. århundrede, Gyldendal, 1925 95,-
Anderberg, Thomas Guds moral, lidelsens og ondskabens problem, Gyldendal, 1998 135,-
Andersen, A. Mennesket, efter Evangeliernes opfattelse, 1898, indb. sammen med Menneskets søn, Evangelieopfattelsernes enhed, Schønbergs, 1894 195,-
Andersen, Børge Haahr Evangeliet i livets overgange, Logos, 2005 135,-
Andersen, Børge Haahr Femogtyve tønder land nordvest for paradis, Credo, 2005 135,-
Andersen, Børge Haahr Fra Slumstrup mark til Paradis, Logos, 2010 135,-
Andersen, Kirsten M, red. Et kor af stemmer, tematiske læsninger i salmebogen, Anis, 1997 145,-
Andersen, Otto På livets kant, prædikener, 1. tekstrække, Vestj. Boghandel, 1976 135,-
Andersen, Otto På livets kant, prædikener, 2. tekstrække, Vestj. Boghandel, 1977 135,-
Andreasen, Vita og Bent Trediedagens lyse rum, 12 salmedigtere fra vor tid, Unitas, 2001 solgt
Andrews, C. F. Min gæld til Kristus, Gad, 1933 95,-
Anselm Hvorfor Gud blev menneske, v. Johs. Thulstrup, Reitzel, 1978 135,-
Apokryfa De apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna, SOU, 1986, svensk 165,-
Apokryfiske bøger Det gl. Testamentes Apokryfiske bøger, Bibelselskabet, u.år 135,-
Apokryfiske bøger Det gl. Testamentes Apokryfiske bøger, Bibelselskabet, 1985 solgt
Apokryfiske bøger- Det gl. Testamentes Apokryfiske bøger, Bibelselskabet, 1998 solgt
Apokryfiske bøger- Kommentar til De Apokryfe bøger, v. Benedikt Otzen, 1998 225,-
Apokryfiske bøger De Gammeltestamentlige pseudepigrafer, 1. hæfte, Fjerde Ezrabog, Gad, 1953 solgt
Apokryfiske bøger De Gammeltestamentlige pseudepigrafer, 2. hæfte, Første Enoksbog Gad, 1956 solgt
Apokryfiske bøger De Gammeltestamentlige pseudepigrafer, 3. hæfte, Jubilæerbogen, Esajas´s martyrium, Gad, 1958 185,-
Apokryfiske bøger De Gammeltestamentlige pseudepigrafer, 4. hæfte, Moses´s himmelfart, Tredie Esdrasbog, Aristeas, Sibyllinske Orakler, Gad, 1963 solgt
Apokryfiske bøger De Gammeltestamentlige pseudepigrafer, hæfte 1. 2. 3. i een indb. bog, Fjerde Ezrabog, Første Enoksbog, Jubilæerbogen, Esajas Martyrium, Gad, 1963 solgt
Apokryfiske bøger De Gammeltestamentlige pseudepigrafer, 7. hæfte, De 12 patriarkers Testamenter, Anden Enoksbog, Gad, 1974 solgt
Apostolske Fædre, De De apostolske Fædre, v. Cappelørn m.fl.,  Bibelselskabet ,1985 195,-

Arbøl, Niels

Kristendemokraterne i verden, Kontrast, 1984

85,-

Arendt, Niels H. & Brink, A. En lille bog om kristendommen, Anis, 1996, m. indstregn. solgt
Arendt, Niels Henrik Gud er stor, om Islam og kristendom, Anis, 1995  95,-
Arendt, Niels Henrik Er det den samme Gud ? - Gud i kristendommen og andre religioner, Unitas, 2009 solgt
Arendt, Rudolph Tænkning og tro, Gad, 2. udgave, 1975 solgt
Arendt, Rudolph Tænkning og tro, Gad, 2.oplag, 1968, m.indstregn. 95,-
Arendt, Rudolph Tænkning og tro, Gad, 3. udgave, 1978  solgt
Arendt, Rudolph Pagten og Loven, Gad, 1981, m. indstregn. 95,-

Arendt, Rudolph

Og de begyndte at være glade, Aros, 1989, - andagter

solgt

Arendt, Rudolph

Evangelium og politik, GAD, 1973

85,-

Archaeology The Biblicald World, a dictionary of Biblical Archaeology, af Ch. F. Pfeiffer, indb. London, 1966 185,-
Armenien Armenien, et folks liv og kamp gennem 2. årtusinder, m. kort og billeder, v. Aage Meyer-Benedictsen, 325 s. Gad, 1925 285,-
Armenien Falden blandt røvere, Armenierne på apostlen Paulus´ veje, en orientrejse 1924, v. H.L.Larsen, 96 s.  65,-
Armenien Landet hvor arkens due fløj, v. Martin Jensen, 59 s. 45,-
Armenien Et folk i nød, v. H.L.Larsen, 61 s. 1933 45,-
Armenien Den lille doktor: Dr. Fred Douglas Shepard, Armenien, 151 s. 1922 75,-
Armenien Pigen fra Danmark, om Karen Jeppe, af Ingeborg Maria Sick, 127 s. 65,-
Armenien Et besøg hos Karen Jeppe, af Henni Forchammer, 30 s.  solgt
Armenien Fra martyrernes land, v. N. Mechlian, Saloniki, 24 s. 1927 35,-
Armstrong, Karen Gud i Jødedom, Kristendom og Islam, Rosinante, 2001 solgt
Arnd´s, Johann Sande Christendom, Sex Bøger om den sande Christendom, i eet bind, indb.  Christiania, 1856 475,-
Asper, Kathrin Barnet i det ubevidste, Gyldendal, 1992 165,-
Asschenfeldt-Hansen, C. Gullgruben, 1. og 2. Mosebok, norsk, 1992 135,-
Asschenfeldt-Hansen, C. Gullgruben, 3 - 4 - 5 Mosebok, Josvas bok, Dommerens bok, Ruts bok, norsk, 1993 135,-
Asschenfeldt-Hansen, C. Gullgruben, Matteus- og Markusevangeliet, norsk, 1991 135,-
Augsburgske konfession Den Augsburgske konfession, et 400 års minde, 1530-1930 95,-
Augsburgske Troesbekjendelse Den Augsburgske Troesbekjendelse på ny fordansket af Biskop Dr. Nic. Edinger Balle, udgivet og ledsaget med Betragtninger i Anledning af den evangeliske Kirkes tredie Jubelfest, ved Dr. Jens Møller, Kjøbenhavn, 1817 - samt - Luthers Hyrdebrev om Pavens falske præster og Ordets rette Tjenere, v. L. Thurah, Odensen, 1855 400,-
Augsburgske bekendelse Den lutherske bekendelse idag, af bl.a. Leif Grane, Regin Prenter, E. Thestrup Pedersen, m.fl., 208 s. Aros, 1980 165,-
Augustin Augustins vej til kristendommen, v. Jens Nørregaard, 1928 solgt
Augustin Augustins bekendelser 95,-
Augustinus, Aurelius Om Donatisterne eller om Kirkens Eenhed, Christiania, 1886 135,-
Auken, Margrete, m. fl. Kirkens mund og mæle, Anis, 1992 145,-
Aukrust, Tor Mennesket i samfunnet, en sosialetikk, Land og Kirke, 2 bind, 1967 195,-
Aukrust, Tor Exodus, om forkyndelsens krise, Land og Kirke, 1984 95,-
Aulén, Gustaf Jesus i nutidig historisk forskning, Lindhardt & Ringhof, 1975 95,-
Aulén, Gustaf Den allmänneliga kristna troen, 4. udg. Stockholm, 1943, m.indstreg. 85,-
Aurelius, Marcus, kejser Tanker "Til sig selv", v. K.G.Brøndsted, Haase, 1959 75,-
Backhouse, Robert  Tempel Guide, Korskær, 1996 65,-
Balling, Jakob Historisk Kristendom, Anis, 2003, m. pletter solgt
Balling, Jakob Kristendommen, Politiken, 1986 solgt
Balslev, C. F. biskop Bibelhistorie, Gyldendal, 1954 75,-
Balslev, Th. Chr. Kirke-Postillen. Et historisk homiletisk værk med prædikener fra Oldtid-Middelalder og Nutid, 2 dele i eet bind, indb. Miloske, 1907 365,-
Bang, J. P. Vækkelse og omvendelse, Schønbergske, 1926 75,-
Bang, Erik, m.fl. Sjælesorg, Credo, 1987 135,-
Barton, John Ansigt til ansigt, meditationer over Jesu død og opstandelse, 1992 85,-
Barth, Karl Vi tror . ., NNF, 1936 solgt
Bartholdy, Henrik, m.fl. Skrift og åbenbaring, Credo, 1997 solgt
Bastholm, Christian, dr. Viisdoms og Lyksaligheds Lære, indb. 412 s. Gyldendal, 1794 435,-
Baunsbak-Jensen, Asger Fragmenter af en Barndom, Poul Christensen, 1989 solgt
Baunsbak-Jensen, Asger Farmor, erindringsbilleder, Poul Christensen, 1991 solgt
Baunsbak-Jensen, Asger Livsstykke med spændetrøje, Poul Christensen, 1995 solgt
Baunsbak-Jensen, Asger Mod til at blive gammel, Poul Christensen, 2002 solgt
Baxter, Richard De helliges evige hvile, Kbh. 1900 145,-
Bay, Sv. Aage Den evangelisk-lutherske kirke, Gyldendal, 1966 65,-
Bay, Sv. Aage Den første kristne kunst, Odense Universitetsforlag, 1975 125,-
Beaver, Hugh  McAllister Et liv i sandhed, biografi, af Robert E. Speer, Lohse, 1916 65,-
Bech, Birgitte Religionspsykologi, et grænseland, Systime, 1997, få indstregn. 135,-
Bechmann, Helge Kristendom uden religion, indf. i Dietrich Bonhoeffers tanker, 1998 135,-
Beck, Sigfrid Lys over fremtiden, Johs. Aab.  Pionerforlaget, 1983 125,-
Beck, Sigfrid Dåben med den Helligånd, Apostolsk forlag, 1941 85,-
Beck, Vilhelm- Erindringer fra mit liv                                                 flere udgaver á 65,-
Beck, Vilhelm- Min konfirmationsforberedelse, frugten af 45 års arbejde med mine konfirmander 135,-
Beck, Vilhelm- Vilhelm Beck - missionspræsten, af Kurt E. Larsen 85,-
Beck, Vilhelm- Fra Paradiset 65,-
Beck, Vilhelm- Venskab og samvirke, brevveksling mellem Vilh. Beck og Johannes Clausen, Lohse, 1936, af Axel Beck 145,-
Beck, Vilhelm- Vilhelm og Nina Beck, 2 bind, af Axel Beck 185,-
Beck, Vilhelm- Vilhelm Beck og Hans værk, af Villads Christensen 95,-
Beck, Vilhelm- Vilhelm Beck, i serien "Mænd der byggede Danmark", af Villads Christensen 95,-
Beck, Vilhelm- Vilhelm Beck, en mand og hans gerning, af Chr. Sørensen 85,-
Beck, Vilhelm- Far ud på dybet, prædiken v. Generalfors. i Stenlille 13.9.1861 45,-
Beck, Vilhelm- En Lille Skatkiste, andagtsbog 235,-
Beck, Vilhelm- Fra Livets Kilde, andagtsbog 235,-
Beck, Vilhelm- På Livets Vej, en årgang prædikener 235,-
Beck, Vilhelm- Nyt og Gammelt, en postille, en årgang prædikener 235,-
Beck, Vilhelm- Fra en vårbrudstid i Ørum-Ginnerup 65,-
Beck, Vilhelm- Under Vilhelm Beck´s talerstol, v. Louis Blauenfeldt solgt
Beck, Vilhelm- Indre Missions Prædikensbog, Udv. prædikener fra IMT 235,-
Beck, Vilhelm- Vilhelm Beck på rejse, Første og anden udenlandsrejse 135,-
Beck, Vilhelm- Fra Vilhelm Beck´s begravelse den 7. okt. 1901, v. Filip Beck 145,-
Beck, Vilhelm- Kusken på bukken, romanbiografi af  N. Aa. Barfod 35,-
Beck, Vilhelm- Fjorten prædikener. Erindring fra en Missionsrejse i Fyn og Jylland, trykt i Middelfart, 1867 195,-
Beck, Vilhelm Guds knaldepisk, af Egon Clausen 145,-
Benedikt XVI, pave Jesus fra Nazaret, Gyldendal, 2008 265,-
Bennike, Holger Salme-ordbog, eller konkordans, Schultz  forlag, 1 udg. 1970 solgt
Bennike, Holger Bibelen i salmebogen, Schultz, 1975 solgt

Bentzen, Aage

Israels Historie, Haases Forlag, 1930

75,-

Bersier, Eug. Udvalgte Prædikener, Høst & Søn, 1877 125,-
Bertelsen, Ole Gud i vold, Aros, 1981,  65,-
Bergmann, Lorenz Kirkehistorie I+II+III, 8 udgave, Haase, 1958-61 solgt
Bergsøe, Martin Gud i centrum, Scandinavia, 2006 145,-
Bernhard, Den hellige Den hellige Bernhard, biografi, v. Grove-Rasmussen, 1900 65,-
Bibel-Atlas Gyldendals Bibel-Atlas, 1961 95,-
Bibel-kortbogen Bibel-kortbogen, kort og beskrivelser, v. Simon Jenkins, Lohse 135,-
Bibel-bogen m. noter Bibel-bogen med noter og tillæg, v. P. Helweg-Larsen, Kai Jensen, Johannes Müller, O. Obdrup, N. H. Søe, indb. DUF, 1950 185,-
Bibelens historier Bibelens historier, v. Ingrid Schrøder-Hansen, ill. af Roald Als, 
2 bind, GT + NT, Gyldendal, 1999
375,-
Bibelfakta Bibelfakta for alle, Lunde, 1982 265,-
Bibel-håndbog Håndbok til Bibelen, 4 bøger i een bog, Luther forlag, 1973 295,-
Bibelens Hvem Hvad Hvor Bibelens Hvem Hvad Hvor, Politiken, 1980 solgt
Biblisk Ordbok Biblisk Ordbok, v. Oscar Bensow, Stockholm, 1949 75,-
Bibel Ord Bibel Ord, Lohse, 1996 solgt
Bibel "Bogen" - Bibelen på hverdagsdansk, Scandinavia, 1992 solgt
Bibel Det nye Testamente, MED STOR SKRIFT, Bibelselskabet solgt
Bibel Det nye Testamente - Studie udgave, Bibelselskabet, 1970 125,-
Bibel Det ny Testamente, gengivet af danske digtere, illustreret, 1945 195,-
Bibel Det gl. Testamente med noter v. Flemming Hvidberg, 1974 235,-
Bibelen Bogen, Bibelen genfortalt af Bjarne Reuter, Bibelselskabet, 2012 175,-
Bibelen Bibelen, udv. fortællinger, ill. af Esben Hanefelt Kristensen, 1993 175,-
Bibelen Bibelen i tegninger, (tegneserie), Lunde forlag, 1999 275,-
Bibelen Bibelen og dens malere, 200 billeder af over 100 kunstnere, Lademann, 1984 250,-
Bibelen fortalt for børn Bibelen fortalt for børn, v. Inga Boisen Schmidt, 1978 solgt
Billedbibel Den danske Billedbibel i Kalkmalerier, af R. Broby-Johansen 295,-
Billedbibel Bibelen, genfortalt af Anna Sophie Seidelin, illustreret af Bjørn Nørgaard, 1. udgave, 1. oplag, 2006 350,- 
Billedbibel Bibelen, genfortalt af Anna Sophie Seidelin, illustreret af Thormod Kidde, Forlaget Sesam, 2000 solgt
Billedbibel Bibelen, genfortalt af Anna Sophie Seidelin, illustreret af Sven Havsteen-Mikkelsen, Forlaget Sesam, 3. udg. 1995 solgt
Billedbibel - Doré Bibelen i billeder, 220 illustrationer af Gustave Doré, v. Ebbe Kløvedal Reich, Sesam forlag, 2002 250,-
Billedbibel Frederik den Niendes Billedbibel, Hassings forlag, 1950, hel og fin, vægt 6,3 kg. 800,-
Bibel-leksikon Politikens Bibel-leksikon, 1992 265,-
Bibellex Bibellex, Lohse, red. Oluf E. Paaske, 1993 solgt
Bibelsk Eksegese 4 Det gamle Testamente i jødedom og kristendom. Red. Mogens Müller og John Strange, Kbh. Universitet, 1993 95,-
Bibelverket, norsk Hebræerbrevet og Jakobs brev, 1970, Luther og Lunde forlag 145,-
Bibelverket, norsk Markus evangeliet,  1971, Luther og Lunde forlag  145,-
Bibelverket, norsk Romerbrevet, 1982, Luther og Lunde forlag  175,-
Bibelverket, norsk Profeten Ezekiel, 1969, Luther og Lunde forlag 145,- solgt
Bibelverket, norsk Profeterne Daniel, Hoseas og Joel, 1974, Luther og Lunde forlag  solgt
Bibelverket, norsk 1. Korintierbrev, 1977, Luther og Lunde forlag 145,-
Bibelverket, norsk Profeten Esaias, 1976, Luther og Lunde forlag  solgt
Bibelverket, norsk 2. Korintierbrev, og Galaterbrevet, 1973, Luther og Lunde forlag  solgt
Birgitta af Vadstena Den hellige Birgittas Pilegrimsfærd, en beretning, af Verner von Heidenstam, Det Nordiske forlag, 1901 95,-
Birk, P. & Aagaard, Erik Christians verden, en ungdomskatekismus, Unitas, 1995 85,-
Birke, Svend Social kristendom i Oldkirken, NNF, 1949 solgt
Birkedal, Vilhelm Synd og nåde,  postille, en årg. prædikener, indb., Miloske, 1858 285,-
Birkedal, Vilhelm Daglig Huusandagt for troende og døbte, indb. Miloske, 1871 265,-
Birkedal, Vilhelm Daglig Husandagt, fork. indb. Hagerup, 1900 195,-
Birkedal, Vilhelm Kirkeklokkeklangen i den Norske dal, indb. Hagerup 95,-
Birkedal, Vilhelm Den Hellige Historie og Troen, 248 s.  + Den nye Pagt, 288 s. 1876 195,-
Birkedal, Vilhelm Haandbog til Bibelens forklaring, GT, indb. 1482 s. u.år, Kjbh. 350,-
Birkedal, Vilhelm Vilhelm Birkedal, af Johs. Monrad, Gyldendal,  solgt
Birkler, Frederik Lad den kerne underfuld, prædikener, 2000 135,-
Bjerager, Erik Gud bevare Danmark, Gyldendal, 2006 135,-
Bjerg, Svend Det evige i det flygtige, Gyldendal, 2004 solgt
Bjerg, Svend Fortælling og etik, Gyldendal, 1986 185,-
Bjerg, Svend Aarhus.teologerne, Lindhardt og Ringhof, 1994 265,-
Bjerg, Svend Den kristne grundfortælling, Aros, 1984 195,-
Bjerg, Svend Synets teologi, Anis, 1999 195,-
Bjerg, Svend Transfigurationer, Anis, 1988 145,-
Bjerg, Svend Stedfortrædelse, Anis, 1991 solgt
Bjerg, Svend Det sku´ være så godt, Fremad, 1995 135,-
Bjerg, Svend Døden, Berlinske, 1975 145,-
Bjerg, Svend Det evige i det flygtige, kristendom i kortform, Gyldendal, 2004 solgt
Bjerg, Svend Kunsten at prædike, Aros, 2002 solgt
Bjerg, Svend m. fl. Selvbiografien, Centrum, 1983 85,-
Bjerg, Sv., Steffensen,P.H. Den ualvorlige præstekirke, Anis, 1995 solgt
Bjerg, Sv., Steffensen,P.H. Nedlæg Folkekirken, det oppegående dødsleje, Høst & søn, 2003 95,-
Bjerring-Nielsen, Bent Indblæst af Gud, Scandinavia, 1998 135,-
Bjørnvig, Thorkild Kains Alter, Martin A. Hansens digtning og tænkning, uindb. Gyldendal, 1964, - (doktorafhandling 17. feb. 1964) 265,-
Bladt, Robert Kristusliv, Credo, 2007 145,-
Blauenfeldt, Johs. Vejledning til forståelse af de tre første evangelier, Kr.Dagbl. 1970 95,-

Blenker, Alfred

Indførelse i Det Gl. og Det Nye Testamente, 2 bind 1935/47 GAD

145,-

Bloch, Oscar, overkirug Om døden, en almenfattelig fremstilling, 2 bind, 675 s. flot indb. 1914 335,-
Blume, Adser Hansen Prædikener til hver Søn- og Helligdag i kirkeåret, Kjøbenhavn, 1878 165,-
Bojesen, Lars Bo Fænomenet ÅND, 7 religions-filosofiske essays, Gyldendal, 1993 135,-
Bojesen, Lars Bo Der tredie tilstand, Religionspsykologi, Gyldendal, 1989 solgt
Bojsen-Møller, Jannik - og jævnt om alt det høje, 25 prædikener 1976-2001 135,-
Bolvig, Axel Kirkekunstens storhedstid, Gyldendal, 1992 235,-
Borchert, Otto Det gyldne evangelium om Jesus Guds søn, Frimodt, 1923 135,-
Bornholms kirkehistorie Bornholms kirkehistorie, 2 bind, v. Karl M. Kofod, 1920 og 1933 300,-
Bornkamm, Günter Paulus, Land og Kirke, 1977 95,-
Borregaard, Svend Danmarks og Norges kirkeritual af 1685, Gad, 1953 95,-

Bollmann, Kaj

Livstegn, en mosaik om fred og kristentro, GAD, 1984

65,-

Booth, Catherine, Fr. Hær Catherine Booth, livsskildring v. Mildred Duff, 1910 135,-
Booth, William, Frelsens Hær De første ved fronten, William Booth´s levned, v. Ingeborg Olrik solgt
Booth, William, Frelsens Hær In darkest England and the way out, indb. London, 1890 235,-
Booth, William, Frelsens Hær General William Booth, af George S. Railton, 1934 solgt
Booth, William, Frelsens Hær Blod og ild, af Edward Bishop, Fremad, 1967 85,-
Booth, William, Frelsens Hær Ordrer og regler for Officerer i Frelsens hær, 1926 solgt
Booth, William, Frelsens Hær Frelsens Hærs håndbog i læresætninger, 1932 195,-
Booth, William, Frelsens Hær Fortælling om frelse, håndbog i læresætninger, 1998 135,-
Booth, William, Frelsens Hær Hjertets renhed, breve til Frelsessoldater og andre, 1932 solgt
Booth, William, Frelsens Hær Historien om en hær, v. Ketty I. Røper, 1961 (75 år i DK) solgt
Booth, William, Frelsens Hær Tre Salvationist-typer, Salvata forlag, 1953 65,-
Booth, William, Frelsens Hær Høvding-skikkelser i Armeen, Salvata forlag, 1955 65,-
Booth, William, Frelsens Hær Nodebog = Musik til frälsningsarméns sångbok, arrangerad för blandad kör, orgel eller piano, 446 s., Stockholm, 1907 350,-
Booth, William, Frelsens Hær Frelsens Hærs Sangbog, 1969 75,-
Booth, William, Frelsens Hær Frelsens Hærs Krigssange, sangbog, 1888, alm. skrift solgt
Bording, Solvejg Som det lyder for mig, prædikener, Kolding, 1963 85,-
Bouquet, A. C. Dagligliv på Kristi tid, Schultz, 1955 95,-
Boyd, Malcolm Undergrundskirken, Rhodos, 1971 165,-
Bramming, Torben Tidehvervs historie, Anis, 1993 295,-
Brandes, Peter Næsten intet, Dine sår, Mine sår, Anis, 2000 135,-
Brandstrup, Lasse Europas religion, kristendom og ateisme, Borgen, 1997 solgt
Breengaard, Carsten Muren om Israels hus, Gad, 1982 solgt
Brink, Agnete m. fl. Sækulariseringen i Danmark fra 1870 til nutid, Anis, 1984 175,-
Brinsmead, Robert D. Dømt af evangeliet, en undersøgelse af Adventismen, Logos, 2005 95,-
Brochmand, Jesper Rasmussøn Brochmands Huus-Postill eller Kort Forklaring og Gudelig Betænk- ning over alle Evangelier og Epistler som på Søndage og Hellige Dage udi Guds Menighed det gandske Aar igennem pleye at frem- sættes og forhandles, Guds Børn til Gudelig Øvelse, indb. pæn, trykt hos Ernst Henrich Berling, Aar 1739 solgt
Brodersen, J. Fra gamle dage (Sønderjylland), Indre Mission, 1912 solgt
Brodersen, Paul Bibelens profetiske budskab, dets indhold og historie fra Moses til Kristus og dets tale til verden idag, Frimodt, 1961 185,-
Brodersen, Paul Den virkelige stormagt, Westermann, 1952 85,-
Brodersen, Paul Kærligheden der forløser, 18 prædikener, Frimodt,  75,-
Brodersen, Paul Det Danske og det Kristne, Frimodt, 1941 solgt
Brodersen, Paul Han skal herske, prædikener, Frimodt, 1937 85,-
Brodersen, Paul Danmarks skæbnetime og Guds tale, Frimodt, 1941 65,-
Brodersen, Paul Lys i natten, prædikener, Frimodt, 1943 85,-
Brodersen, Paul Det kan blive anderledes, Frimodt, 1947 75,-
Brodersen, Paul De dødes opstandelse og Kristi genkomst, Haase & søn, 1925 85,-
Brodin, Elin Døden ikke heller, Hovedland, 1991 solgt
Brodtkorb, Anne-Lise Kjære Gud, prædikener, Land og Kirke, 1980 85,-
Brorson, H. A. Hans Adolf Brorson og hans brødre, "Det rare kløverblad fra Randrup" livsskildringer, v. John Hansen, Miloske, 1894 solgt
Brorson, H. A. H. A. Brorsons liv og salmedigtning, v. Steffen Arndal, Rel.pæd.c. 45,-
Brorson, H. A. "Den store hvide flok vi see. . ." H. A. Brorson og tysk pietistisk vækkelsessang, Odense Universitetsforlag, 1989 solgt
Brorson, H. A. Brorson studier, af L. J. Koch, Lohse, 1936 85,-
Brorson, H. A. Salmedigteren Brorson, en mindebog til tohundredåret for hans julesalmer, af L. J. Koch, Lohse, 1931 195,-
Brorson, H. A. Salmedigteren Hans Adolf Brorson, v. H. Graversen, Gad, 1903 solgt
Brorson, H. A. Brorson samlede skrifter, 3 bind, uindb. i kassette, Lohse, 1951  600,-
Brorson, H. A. Nogle hidtil utrykte vers af Brorson, v.Povl Otzen, Haase, 1950 75,-
Brorson, H. A. Brorson, en bog i 300 året for salmedigterens fødsel, red. af Jan Ulrik Dyrkjøb, Anis, 1994 solgt
Brown, R. McAfee Elie Wiesel - prisen for fred, menneskets budbringer, Ansgar, 1985 85,-
Bruce, F. F. De nye Testamentes skrifter, er de troværdige, Perspektiv, 1975 65,-
Brun, Constantin Sjæleliv og kristendom, Frimodt, 1925 65,-
Brun, Lyder Jesu Evangelium, en historisk fremstilling af Jesu forkyndelse, Kristiania, 1917 265,-
Brun, Lyder Lukas evangeliet, fortolket, Oslo, 1933 265,-
Brun, Lyder Jakobs brev, oversat og fortolket, Oslo, 1941 145,-
Brun, Lyder Jesu billede, Gyldendal, 1904 145,-
Brun, Lyder Paulus' kristelige tanker, Aschehoug, Oslo, 1919 og 1945 95,-
Brunner, Emil Kirkens Misforståelse, Land og Kirke, 1951 solgt
Brøndsted, H. V. Naturerkendelse, Gudserkendelse og Tro, Reitzel, 1956 145,-
Brøndum, L. Prædikenen og dens forberedelse, Gad, 1975 135,-
Brønnum, Jakob Vejen ud og vejen hjem, digte, Unitas, 2004 85,-
Braad, Anne Bønlykke & Lindhardt, Mogens Høje tider, en postil over første tekstrække, Anis, 1986 solgt
Braad, Anne Bønlykke & Lindhardt, Mogens Tidens fylde, en postil over anden tekstrække, Anis, 1987 solgt
Buck, Lene, red.  m. fl. Idealer i religion og religionsforskning, Tusculanum, 1997 165,-
Bugge, F. W. Apostelen Paulus´s breve,  bind 2, Christiania, 1881 og 1887 175,-
Bugge, F. W. Apostlenes Gjerninger, Christiania, 1884 175,-
Bugge, F. W. Johannes-Evangeliet, Christiania, 1893 175,-
Bugge, K. E. og Jensen, R. red. Religions Psykologi, Gyldendal, 1970 95,-
Buhl, Frants Det Gamle Testamente, 930 s. + GT apokryfer 177.s, fortolket af Fr. Buhl m. fl., Gyldendal, 1910 solgt
Buhl, Frants Muhammeds liv, 3. rev. udg. v. Finn O. Hvidberg-Hansen, Poul Kristensens forlag, 1998 solgt
Buhl, Frants Det israelitiske folks historie, Gyldendal, 1915 og 1936 solgt
Buhl, Frants Psalmerne, oversatte og fortolkede, Gyldendal, 1918, m.indstregn. 175,-
Buhl, Frants De Messianske forjættelser i GT, Gyldendal, 1894, m.indstregn. 145,-
Buhl, Frants Jesaja, oversat og fortolket, Gyldendal, 1894, m. indstregn. 175,-
Bultmann, Rudolf Jesus, Norsk Gyldendal, 1968 solgt
Bultmann, Rudolf Jesus, Vintens forlag, 1977 solgt
Bultmann, Rudolf Mytologi og bibelforståelse, Norsk Gyldendal, 1968 solgt
Bultmann, Rudolf Urkristendommen, Munksgaard, 1963 145,-
Bøgh, Jørgen, m.fl. Dødskriteriet, Unitas 65,-
Bøn, v. Christian Braw Lad os bede, bønner for menigheden, Re-Formatio, 1993 85,-
Børgesen, Inger Marie Folk og Folkekirke, Akademisk forlag, 1991 95,-
Calvin, Jean Calvin, hans liv, hans gjerning, hans skrifter, Kjøbenhavn, 1877 165,-

Campenhausen, Hans van

Den kristne bibel blir til, norsk, Aros, 1981

95,-

Cantalamessa, Raniero Livet i Kristus, en pilgrimsvandring gennem Romerbrevet, Mediacellen, 2005 165,-
Cappelørn, Niels Jørgen, red. Fra tekst til prædiken, vejl. til 1. tekstrække, Gad, 1986 165,-
Capps, Donald Forandringens mulighed, Anis, 1990 175,-
Carlé, Erik HODOS, vejledning til skrift og bekendelse, Gyldendal, 1889 85,-
Carlsen, L. & Hovgaard, J. Forestillinger om . . . skabelse, Gud, dæmonkamp, syndefald, offer, menneske, død, eskatologi, Musagetes, 1980 145,-
Chambers, Arthur Vort liv efter døden, Gyldendal, 1904 165,-
Chambers, Oswald The place of help, New York, 1936, m.indstreg. og tekst i margin 85,-
Chapman, Colin Livsfrågorna och Kristendomen, EFS förlag, 1981 175,-
Chardin, Pierre Det Guddommelige milieu, skitse til et indre liv, Jesp.& Pio, 1963 85,-

Chardin, Pierre

Fænomenet menneske, Jespersen & Pio, u/år  -1958 ?

145,-

Charmichael, Joel Jesu død, Hirschsprung, 1967 95,-
Chemnitz, Bente Det sker kun for naboen, sjælesorg for syge, døende og pårørende, Aschehoug, 1998 235,-
Chemnitz, Bente Er det min skyld, eller hvad er meningen ? Aschehoug, 1997 135,-
Chemnitz, Bente Sjælesorg, en brugsbog for præster, Forum, 2002 solgt
Chesterton, G. K. Fritænkeri og rettroenhed, Frimodt, 1957 135,-
Chesterton, G. K. Fritænkeri og rettroenhed, Pios, 1925 135,-
Chiera, Edward De skrev i ler, Hvad de babylonske lertavler fortæller, Reitzel, 1941 95,-
Christensen, E. Dons Det sårbare samliv, om voksen kærlighed, Rosinante, 2005 solgt
Christensen, Filip Barn af himmel, barn af jord, anfægtelse, Credo, 1996 solgt
Christensen, Johs. H. Den første dag, prædikener,  L&R, 1989 95,-
Christensen, P. Nepper Matthæus evangeliet, en kommentar, Anis, 1988 135,-
Christensen, Torben Kristendommen og Imperium Romanum, Munksgaard, 1967 95,-
Christensen, Torben Logos og Inkarnation, en studie i F.D.Maurices teologi, doktor- afhandling, København, 1954 145,-
Christensen, Torben & Göransson, Sven Kyrkohistoria, 3 bind, - (bind 1 = dansk - bind 2+3 = svensk) - indb. Berlings, Lund, 1978 - et flot sæt 600,-
Christensen, Villy + Fogde, Henning  + Jensen, Kristian De bibelske skrifter, historie, indhold og relevans, NNF, 1994 solgt
Christoffersen, Henry Kristendommen og menneskeslægtens hjemliv, en historisk under- søgelse af hjemlivets soc., etiske og religiøse verden, Lohse, 1926 95,-
Clausen, Helge Katolsk mini leksikon, 256 s. Katolsk forlag, 1994 solgt
Clausen, H. N. dr. Fortolkning af de Synoptiske Evangelier,2 bind, 827s.Reitzel, 1850 385,-
Clausen-Bagge, N Af Origenes Vidnesbyrd, menighedens oprindelige dåbstro, 1932 solgt
Clausen-Bagge, N Vidnesbyrdet hos Justinus Martyr, 1934 solgt
Clausen-Bagge, N Vidnesbyrdet hos Irenæus, 1933 solgt
Clement, Oliver Kilder, Kirkefædrene om troens liv, Katolsk forlag, 2008 solgt
Clements, Roy När Guds tålamod tar slut, Amos og vor tid, EFS förlag, 1992 85,-

Coninck, W. de & Sundby T.

Pascals tanker, 443 sider, Thieles bogtrykkeri, 1883

185,-

Conradi, L. R.  De gode Engles Tjeneste, Kristiania, 1909 og 1913 135,-

Corbach, Liselotte

Bjergprædikenen, fortolkning, Rasmus Fischers forlag, 1970

135,-

Cornelins, V. Fra St Croix til Nakskov, Frimodt, 1977 85,-
Craig, Mary Som hvedekorn i jorden (om 5 martyrer) Unitas, 1985 solgt
Credo- Luther skrifter Den store Katekismus, v. Leif Grane, 1996 solgt
Credo- Luther skrifter Om et kristenmenneskes frihed, m. fl. 1981 solgt
Credo- Luther skrifter Store Galaterbrevskommentar, 2 bind, v. Helge Haystrup, 1981 solgt
Credo- Luther skrifter Om kirkens babyloniske fangenskab, 1982 solgt
Credo- Luther skrifter Troens artikler, 1985 solgt
Credo- Luther skrifter Troen og livet, 1992 solgt
Credo- Luther skrifter Troens evangelium, ord og sakrament, 1994 solgt
Credo kommentaren- Markus evangeliet, v. Torben Kjær 175,-
Credo kommentaren- Lukas evangeliet, bind 1, v. Børge Haahr Andersen 290,-
Credo kommentaren Lukas evangeliet, bind 2, v. Børge Haahr Andersen 290,-
Credo kommentaren- Kolosenser og Filemon, v. Peter V. Legarth 185,-
Credo kommentaren- Første Korinterbrev, v. Erling Danbolt 225,-
Credo kommentaren Andet Korinterbrev, v. Peter V. Legarth 225,-
Credo kommentaren- Salmernes bog, 2 bind, v. Jørgen Bækgaard Thomsen solgt
Credo kommentaren- Jobs Bog, v. Leif Kjøller-Rasmussen 225,-
Credo kommentaren- Johannes brevene, v. Kai Kjær-Hansen 165,-
Credo kommentaren Første Korinterbrev, v. Erling Danbolt solgt
Credo kommentarer Tessaloniker brevene, v. Hartvig Wagner 165,-
Credo kommentarer Efeser brevet, v. Flemming Frøkjær-Jensen 195,-

Credo kommentaren

Romerbrevet, v. Frank Jacobsen

145,-
Credo kommentaren Tredje Mosebog v. Johannes Sanggaard solgt

Credo kommentaren-

Jeremias og Klagesangene, v. Gustav Adolf Danell

145,-
Credo kommentaren- Haggaj, Zakarias og Malakias, v. Johannes Sandved solgt
Credo kommentaren Ezekiels bog, v. Ole Andersen solgt
Credo kommentaren- Filipperbrevet, v. Jens Simonsen 125,-

Credo kommentaren-

Apostlenes Gerninger, v. Even Fougner 225,-
Credo kommentaren Hoseas, Joel, Amos, Obadias, v. Allan Graugaard Nielsen solgt
Criswell, W. A. På klippegrunn, D.Kr.Bokringen, 1974 85,-
Crossan, John Dominic Jesus, en revolutionær biografi, Anis 1999 solgt
Dächsel, August  St. Matthæus, St. Markus´s og St. Lukas´s evangelier, 515 +524 s. Bergen 1887 solgt
Dael, Niels Prædikener, Aschehougs forlag 95,-
Dael, Niels Nye prædikener, Aschehougs forlag 95,-
Dael, Niels Den signede dag, prædikener, Aschehougs forlag 85,-
Dahl, Holger C. Kristendom og Psykologi, NNF, 1955, m. få indstregn. 85,-
Dahlby, Frithiof Bibel-ABC, Stockholm, 1973 185,-
Dahlby, Frithiof Symboler i kirkens billedsprog, Gad, 1985 solgt
Dahlby, Frithiof Symboler og tegn i den kristne kunst, Clausen forlag, 1965 175,-
Dahlene, Kjell Nehemias, Guds bygmester, D. Luthersk, 1996 solgt
Dahlene, Kjell Abraham, En vandring i troens rige, D.Luthersk, 1994 85,-
Dahlerup, H. G. Naturphilosophiske og culturhistoriske betragtninger, Gyld. 1862 145,-
Dahlerup, Troels Det danske sysselprovsti i middelalderen, Gad, 1968 solgt
Dahn, Helge Salmehåndbogen, indb. NNF, 1. udg. 1968 275,-
Dal, Erik og Ea 111 danske salmer, illustr. af Sven Havsteen-Mikkelsen, Gad, 1981 145,-
Damm, Rich. Johannes evangeliet, en kommentar, Gjellerup, 1973 85,-
Danbolt, Gunnar Vi så hans herlighet, Ikoner af Hæge Aasmundtveits, Oslo, 2003 165,-
Dante Den guddommelige komedie Paradiset, Thanning & Appel, 1968 solgt
Dansk Tidebog Den danske tidegærd, Frimodt, 1971 235,-
Davidsen, Andreas Komponenter til kristendomsundervisning, bind 1. 5 oplag, 1979 145,-
Davidsen, Andreas Komponenter til kristendomsundervisning, bind 2. 5 oplag, 1979 145,-
Davidsen, Andreas Søndagsbog, prædikener fra Sønderborg, Gyldendal, 1981 95,-
Davidsen, Andreas Fra Maria kirke, prædikener,, Sønderborg, 1985 solgt
Davidsen, Andreas Johannes åbenbaring, kommentar med tillæg, Gyldendal, 1988 solgt
Davidsen, Andreas Fri og bundet, prædikener, 1994 solgt
Davidsen, Andreas Kom hjerte tag dit regnebrædt, prædikener, 1990 solgt
Davidsen, Andreas Prædikener og lejlighedstaler, Gyldendal, 1977 135,-
Davidsen-Nielsen, Marianne 
& Nini Leick
Den nødvendige smerte, om sorg, sorgterapi og kriseintervention, Gyldendal, 1999 solgt
Davidsen, P. C.  Guds frelsesveje i Israels historie, 5 bøger, Lohse, 1926 235,-
Day, Malcolm 100 Helgener, deres liv og virke, Aschehoug, 2003 145,-
Diakoni Diakonins teologi, af Sv.-E. Brodd m. fl., svensk, Verbum, 1997 85,-
Diakoni Diakoni, en forsømt dimension i kirken ? af Karsten Nissen og C. E. Villumsen, Aros, 1983 75,-
Dibelius, Otto I kamp for evangeliet, biografi, Lutherstiftelsen, Oslo, 1962 165,-
Dickmeiss, Vilhelm Sjælesorg, Lohse, 1954 85,-
Dickmeiss, Vilhelm Det er vist og sandt, prædikener, GAD, 1976 65,-
Dickmeiss, Vilhelm Hvor kærlighed tvinger, et grundrids af den kvindelige diakonis historie, Lohse, 1948 95,-
Dickmeiss, Vilhelm Ondt vejr og godt vejr, erindringer, Hernov, 1985 95,-
Dickmeiss, Vilhelm Roser af torne, Lohse, 1946 65,-
Dickmeiss, Vilhelm I tjeneste for kirke og folk,, om Olfert Ricard i 100 året for hans fødsel, Lohse, 1972 85,-
Diderichsen, Børge Markus evangeliet, refereret og debatteret, Gyldendal, 1970 145,-
Diderichsen, Børge Den historiske Jesus, GAD, 1965  solgt
Diderichsen, Børge Krag Paulus Romanus, et analytisk bidrag til Romerbrevets ældste historie, GAD, 1941 245,-
Drejergaard, Kresten Fra røverdal til englesal, 17 artikler, Eggersens, 1994 95,-
Drejergaard, Kresten Påskens fortællinger, essays, Aros, 1984 75,-
Drejergaard, Kresten Forudsætninger - til eftertanke, Aros, 2004 165,-
Drejergaard, Kresten Den himmelske gudstjeneste, Alfa, 2008 95,-
Drummond, Henry Pax Vobiscum - Fred være med eder, Hagerup, 1891 85,-
Drummond, Henry Kristendommens program, Hagerup, 1891 85,-
Drummond, Henry Naturens lov i Åndens verden, Kristiania, 1906, m. indstregn. solgt
Duff, Milred & Hope, Noel Hvor Moses gik i skole, fra oldtidens Ægypten, Kristania, 1916 135,-
Durant, Will, oversat af Krista    og Jørgen Jørgensen Store tænkere - Platon, Aristoteles, Bacon, Descartes, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Kierkegaard, Spencer, Nietzsche, Nutidsfilosoffer. 383 s. Jespersen & Pio, 1965, uopskåret 265,-
Eckl, Christian 50 klassiske bibelhistorier, fra Gl.Testamente, 2004 solgt
Efraims Lovsang Efraim Syrerens Hymner, v. J.Michaelsen - M.Møbjerg, Anis, 2002 135,-
Elbek, Helge Troens glemsel, Vrå valgmenighed, 1972 solgt
Ellerbek, S. A. Af en Ringkøbingdrengs historie, Manchuriet, af E.G.Larsen, DMS 65,-
Eliade, Mircea Myten om den evige tilbagekomst, Munksgaard, 1997 135,-
Eliade, Mircea De religiøse ideers historie, 4 bind, indb. Gyldendal, 1983 solgt
Enevoldsen, Jens Religions- og kulturmøde, Jens Enevoldsens virke blandt pathanerne 1958-1972, Poul Kristensens forlag, 1998 165,-
Engberg, Gunner 826-1926, Et festskrift til den danske kirke, Lohse, 1926 75,-
Engberg, Poul Nationalisme eller Folke-lighed, Poul Kristensen, 2001 75,-
Engberg, Poul Poesi og Livshistorie, Poul Kristensen, u. år 95,-
Engberg, Poul Den lysende sti, erfaringer fra livsoplysningen, 1992 85,-
Engelsviken, Tormod Ånden i Ordet, om Helligånden, Lunde, 1977,  norsk,  solgt
Engh, Lyder Korset, universets sentrum, Eget forlag, Oslo 95,-
Eilertsen,M.&Pedersen,T.red. At spejle livet, prædikener, Poul Kristensen, 2002 125,-
Erbs, Karsten Budskaber, lyrik og evangelium, Aros, 2002 135,-

Eriksen, Herluf

Den forsømte børnelærdom, GAD, 1966 og 1974

solgt
Eskesen, Morten Morten Eskesen, et hundredeårsminde, v. Kr. la C. Pedersen 95,-
Euseb Eusebs kirkehistorie, 10 bøger i 2 bind, Gyldendal, 1940 solgt
Evalds, Helena m.fl. Over grænser, Diakonalst arbejde i nordiske kirker, Rel.Pæd.1999 solgt
Evangelierne Evangelierne, m. 80 farvetryk efter malerier af William Hole, 1937 285,-
Fangen Ronald En lysets engel, Gyldendal, 1946 85,-
Farrar, F. W.  Hedenske sandhedssøgere, Frimodt, 1913 165,-
Fee, Gordon & Stuart, D. Att läsa och förstå Bibeln, en håndbok, HFS förlag, 1994 135,-
Fenger, Niels Palasé, Hans Egede i Grønland, Wøldike, 1971 125,-
Feiner, Johs. & Vischer, Lukas En ny bog om troen, Steensens forlag, 1975 195,-
Fibiger, A. - Guld-Kristne, Studier over Apostlenes gerninger, Lohse 85,-
Fibiger, A. - Guds lam, Jesu Kristi lidelses og døds historie, Lohse 95,-
Fibiger, A. - Guds Vandringsmænd, Rids og profiler af nogle arbejdere i Guds rige, og "Iøvrigt", 2 bind i een bog, Lohse, 1930 175,-
Fibiger, A. - Kongespejlet (om 4 x Kong Herodes) solgt
Fibiger, A. - Af dybsens nød, Davids 7 pønitense-salmer 75,-
Fibiger, A. - Troens sejr solgt
Fibiger, A. - Sejren - Kristus lever en konge evindelig 95,-
Fibiger, A. - Den yndigste rose 95,-
Fibiger, A. - Ved alterets fod, udvalgte taler solgt
Fibiger, A. - Ved korsets fod - Hos Jesus, 2 bind, prædikener, 1. og 2. tekstræk. 245,-
Fibiger, A. - Sognepræst A. Fibiger, en Guds vandringsmand, v. Aage.Nørfelt 235,-
Fjellbu, Arne Sjelesorg, No. Gyldendal, 1953 135,-
Fleinert-Jensen, Fl. Johannes brevene fortolket, DDB, 1983 135,-
Florin, Frits Den illegale kirke, Gyldendal, 1970 75,-
Foss, Grethe Anna Komnena, øst og vest under første korstog, Berlinske, 1981 85,-
Foss, Lisbeth Ud af mørket, prædikener, Poul Kristensen, 1998 95,-
Frankl, Viktor E. Det overhørte råb om mening, Gyldendal, 1973 solgt
Frankl, Viktor E. Kjempende livstro, No. Gyldendal, 1966 solgt
Frankl, Viktor E. Psykologi og eksistens, Uglebog, 1969 solgt
Frankl, Viktor E. Psykologi og eksistens, 2. udg. 1993, Gyldendal solgt
Frankl, Viktor E. Den ubevidste Gud, psykoterapi og religion, Gad, 1980 solgt
Freltoft, Johannes Kirkegang, søndagsglæde, Budolfi-prædikener i 90érne, 2002 solgt
Friediger, M. overrabiner Jødernes historie, indb. 461 s. Haase, 1934 175,-
Frimodt, Rudolf Prædikener på kirkeårets søn og helligdage, Frimodts forlag, 1896 165,-
Friis, Kristian Pigge og nagler, Lohse, 1944 35,-
Friis, Kristian "Den bliver aldrig grå", Lohse, 1945 45,-
Friis, Kristian Højt lyder over dal og skov nu kirkeklokkens klang, Lohse, 1949 65,-
Friis, Kristian Tilbage til Gud, Credo, 1957 65,-
Friis, Kristian I mit bakspejl, Lohse, 1989 75,-
Frøkjær-Jensen, Flemming Troens ord, prædikener 1. tekstrække, Credo, 1978 165,-
Frøvig, D. A. Kommentar til Galaterbrevet, 240 s. Oslo, 1950 solgt
Frøvig, D. A. Kommentar til Apostlenes Gjerninger, 408 s. Oslo, 1949 185,-
Frøvig, D. A. Kommentar til Mattæus-Evangeliet, 676 s. Oslo, 1934 195,-
Fuglsang-Damgaard, H. Privatskriftemålets fornyelse, Haase, 1933 solgt
Fuglsang-Damgaard, H. Land, land, hør Herrens ord, Haase, 1940 65,-
Fuglsang-Damgaard, H. Religionspsykologi, Haase, 1933 65,-
Fuglsang-Damgaard, H. Fra skyttegrav til bispestol, Frimodt, 1975 95,-
Futtrup, Dorte & Rydahl, John Management by Bible, ledetråde til ledelse, DDB, 2005 145,-
Føltved, Ole Nielsen En nybrudsmand, om Føltved, v. Arne Jensen, Baptist, 1948 95,-
Tilbage Frem