-

Ikast kristne Antikvariat 
tlf. 9725 2077

-
Uglem, Olav Innledning til Det nye testamente, Lunde, 1969 135,-
Uhl, Karl Fra wienerdreng i Danmark til direktør i Det Østrigske Bibelselskab, D.Luthersk, 2001 95,-
Uhlhorn, Gerhard Kristendommens Kamp med Hedenskabet, Billeder fra Fortiden som Spejlbilleder for Nutiden, Kristiania, 1876 135,-
Ulsdal, Poul En kamp for kirkens frihed, Kirkelig Samling, 1985 75,-
Ulsdal, Poul Gudstjenesten i vor tids religiøse krise, Hirschsprungs, 1960 85,-
Ulsdal, Poul Højkirkeprædikener, Reitzel, 1963 75,-
Ulsdal, Poul Mod strømmen, Kontrast, 1993 solgt
Ulsdal, Poul I kirkekampens tegn, erindringer, Lohse, 1994 145,-
Ussing, Henry Kirkeaaret i Hjemmet, en Børnepostille, indb. Kbh. 1899 135,-
Ussing, Henry Langfredag, 12 prædikener, Gad, 1941 65,-

Ussing, Henry

Evangeliets sejrsgang ud over jorden, ill. missionshist, Gad, 1908

185,-
Ussing, Henry Troens gode strid, en årgang prædikener, Gad, 1904 245,-
Ussing, Henry Menighedsliv og kirkeliv, Boedal, 1990 45,-

Ussing, Henry

Menneskesønnens liv på jorden, Haase, 1925 65,-
Ussing, Henry Kampen mellem tro og vantro i vore dage, GAD, 1891 85,-
Ussing, Henry Jesu liv, Haase, 1934 65,-
Valen-Sendstad, Aksel  Kristen Troslære, Lohse, 1990 175,-
Valen-Sendstad, Aksel Vår kristne tro, No.Luther, 1998 85,-
Valen-Sendstad, Aksel Filosofi til kristentroen, Nomi, 1973 solgt
Valen-Sendstad, Aksel Troens fundamenter. Dogmatiske hovedspørgsmål i lys av bibelsk ontologi, Kolon, 1996 265,-
Valen-Sendstad, Aksel Fra predikantens studiekammer, Lunde, 1990 solgt
Valen-Sendstad, Aksel Israel, Profetien og landløftet, Ordet og Israel, 1990 75,-
Valen-Sendstad, Aksel Farvel til religionen, religiøsitet og kristen tro, D.Luthersk, 1988 85,-
Valen-Sendstad, Aksel Guds ånd og menneskets ånd, Lohse, 1997 solgt
Valen-Sendstad, Aksel Forkyndelse om forsoning og retfærdiggørelse, D.Luthersk, 1990 solgt
Valen-Sendstad, Aksel Kristen Etik, Lohse, 1991 175,-
Valen-Sendstad, Aksel Innføring i Kristen Etikk, Luther forlag, 1984 175,-
Valen-Sendstad, Aksel Kristen kunnskap og kristen tro, Luther forlag, 1974 solgt
Valen-Sendstad, Aksel  Religions-filosofi, Kolon, 1992 235,-
Valen-Sendstad, Aksel  Den tomme grav, D.Luthersk, 1989 85,-
Valen-Sendstad, Astri Sangfugl i mørke, om Fanny Crosby, Lohse, 2002 165,-
Valen-Sendstad, Olav Konkordieboken, m. tillæg av "Kirkens grunn", Lunde, 1957 solgt
Valen-Sendstad, Olav Drømmen om den frie vilje, Credo, 1982 solgt
Valen-Sendstad, Olav Forsonet med Gud, Lutherstiftelsen, 1972 solgt
Valen-Sendstad, Olav Kristendom og filosofi,, Lutherstiftelsen, m. indstregn. solgt
Valen-Sendstad, Olav Tornen i kødet, D. Luthersk, 1987 solgt
Valen-Sendstad, Olav Tornen i kjødet, Lunde, 1972 solgt

Valen-Sendstad, Olav

Ordet som aldrig kan dø, DBI, 1979

solgt

Valen-Sendstad, Olav

Ordet som aldrig kan dø, Lunde

solgt
Valen-Sendstad, Olav Hvem er kristen, Credo, 1972 og 1986 solgt
Valen-Sendstad, Olav Retfærdiggjort af  TRO, D.Luthersk, 1998 135,-
Valen-Sendstad, Olav Retferdiggjort av  TRO, Lutherstiftelsen, 1968 95,-
Valen-Sendstad, Olav Ordet og Troen, Credo, 1979 85,-
Valen-Sendstad, Olav Moskva, Rom, 14 epistler, Luth. Miss. 35,-
Valentin, Hugo Det jødiske folks skæbne, Gyldendal, 1947 65,-
Vatikankoncil Det andet Vatikankoncil, v. Gunnel Vallquist, bind 2 - 3 - 4, Sankt Ansgar forlag, 1965-69,  300,-
Vedstesen, Sten-O. B. Som dagligt brød, prædikener 95,-
Vergheses, Mary Tag mine hænder, spedalsklægen Mary Vergheses livshistorie, v. Dorothy C. Wilson, DMS, 1970 95,-
Vigilius, Mikkel Kirke i kirken, LogosMedia, 2005 250,-
Vækkelser Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, 7 bind komplet, Gad  solgt
Vækkelser Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, bind 1, Vækkelse og Kirkeliv i København og Omegn,  Gad, 1960 175,-
Vækkelser Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, bind 2, De sjællandske Vækkelser, Gad, 1961 175,-
Vækkelser Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, bind 3, 1 og 2, De fynske Vækkelser, Gad, 1964 275,-
Vækkelser Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, bind 4, De ældre jyske Vækkelser, Gad, 1967 165,-
Vækkelser Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, bind 5. De senere jyske vækkelse, GAD, 1970 165,-
  Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, bind 6. Den baptistiske vækkelse i Nordjylland, 1962 145,-
Vækkelser Vækkelse, kirkefornyelse og nationalitetskamp i Sønderjylland 1815-1850, v. Anders Pontoppidan Thyssen, Hist.Samf. 1977 solgt
Vækkelser Andagtslitteraturen og de gudelige vækkelser på Fyn 1820-40, af Anders Nørskov Nielsen, Odense Universitet, 1973 165,-
Vækkelser Den Fynske opvækkelse, en gudelig forsamlings historie, 460 s.  af Frederik Nygaard, 1897, Gad 185,-
Værge, Johannes Virkelighedsbilleder, essays og prædikener, Gad, 1986 solgt
Værge, Johannes Lysvæld, 17 prædikener, Anis, 1998 solgt
Wegener, G. S. Historien om Bøgernes bog, Bibelen gennem 6000 år, 1959 195,-
Viftrup, Iver En lægprædikant fra de gudelige forsamlingers tid, af Jens Abildtrup 65,-

Vogel-Jørgensen, T.

Bevingede ord                                                                      flere expl.

95,-
Wagner, Hartvig Rom og vi, Frimodt, 1965 45,-
Wagner, Hartvig Nytestamentlig Tidshistorie, Herning, 1994 135,-
Wagner, Inge-Lise Solopgangen fra det høje, 25 prædikener, Nordengaards, 1987 95,-
Wagner, Inge-Lise Præsten og Divaen, v. Preben Østerfelt, Gyldendal, 1999 95,-
Wall, Bernard Vatikanet sett innenfra, Lutherstiftelsen, 1958 165,-
Wandal, Peder J. Et præsteliv i det syttende århundrede, v. C. Petersen, Lohse, 1924 85,-
Welle, Ivar Kirkens historie, 2 bind, Antikforlaget, 1987, norsk 235,-
Wendt, Herbert På sporet af Adam, forsker-eventyret om urmennesket, Skrifola, 1958 145,-
Wexels, W. A. Matthæus, Marcus og Lucas Evangelier forklaret, 558 s. 1837 195,-
Wexels, W. A. Apostlen Paulus breve til Romerne og Korintherne forklaret, 291 + 368 s, Christiania,  1844 195,-
Wexels, W. A. Apostlen Paulus breve til Galaterne, Efeserne, Kolosenserne, Filipperne, og Tesalonikerne forklaret, Christiania,  1854 195,-
Wexels, W. A. Johannes evangelium og Apostlenes gerninger forklaret, Christiania, 1839 195,-
White, E. G.  Jesu Kristi Liv, eller vor herres og frelsers lære, mirakler, død, opstandelse og himmelfart, indb. gotisk skrift, 624 s. 1888, flot 275,-
White, E. G.  Mod en bedre fremtid, millenium udgaven, D.Bogforlag, 2001 165,-
Widding, S. Dansk messe, tide- og psalmesang, 1528-1573, 2 bind, 1933 195,-
Widmann, Peter Tetisk teologi, Gad, 1981 95,-
Wiehe, Bjarne Sand lykke, sand fred, nye veje ud af angst, depression og mindre- værdsfølelse, Unitas, 1980, m. indstregn. 75,-
Wille, Johannes Lys og mørke, dansk lægepar i Hollansk-Indien, Gyldendal, 1950 95,-
Willert, Niels Den korsfæstede konge, 2 bind, Aarh. Universitetsforlag, 1997 235,-
Wind, H.C. Filosofisk Hermeneutik, Berlinske, 1976 85,-
Wingren, Gustaf Konfrontationer, Mimer, 1989 85,-
Wingren, Gustaf Predikan, Gleerup, Lund, 1949 135,-
Wingren, Gustaf Evangeliet och kyrkan, Gleerup, Lund, 1960 135,-
Wingren, Gustaf Credo, den kristne tros- og livsanskuelse, Gyldendal, 1978 solgt
Wingren, G. og Løgstrup m. fl. Etik och kristen tro,  Lund, København, Oslo, 1971 195,-
Witt-Hansen, Johs. Den antikke Filosofis historie, Munksgaard, 1970 175,-
Wivel, Henrik Perlen, prædikener og det der ligner, Gyldendal, 2001 95,-
Wiwe, Carl Fredrik Søren Bent og Gud, Poul Kristensen, 2001 145,-
Wrede, Mathilda Mathilda Wrede, af H.I.F.C.Matthiesen, Lohse, 1930 85,-
Wilkinson, Frances At de må blive i Kristus, Unitas, 1962 solgt
Williams, I. E. Hodder George Williams levned,                                                      solgt
Williams, John Pioner og Martyr, af G. Tolderlund-Hansen, DUF, 1939 65,-

With, Carl Henrik

Tolv prædikener, 151 s. Gyldendal, 1867

145,-
Wivel, Henrik Perlen, prædikener og det der ligner, Gyldendal, 2001 85,-
Würz, Friederich De første kristnes mission, DMS, 1922 45,-
Zimsen, Karen Samtalen som værktøj, Gyldendal, 1994 45,-
Zink, Jörg På rejse i Bibelens lande, Gad, 1988 195,-
Øberg, Torvald Liv i overflod, Lutherstiftelsen, 1969 65,-
Ødum, H. Videnskab og Religion, et symposium, NNF, 1931 85,-
Øllgaard, Elisabeth Kvindelige præster, opgave i kirkehistorie 1976, 53+24 s. 95,-
Øllgaard, Hans Odensepræsten Emil Koch, Kr. Dagblads forlag, 1970 95,-
Østergaard, Bent Gud og mennesket, et møde med ni religionsstiftere, Odense Universitetsforlag, 1988 145,-
Østergaard-Nielsen, H. Navnet og ordet, en Luther-studie,v. Jørgen Kristensen, Vestj. bogh. 85,-
Østrup, F. L. Hvis en Guds søn kom, DUF, 1921 45,-

Øverland, Per

Kristen Etikk, norsk, Lunde, 1971

125,-

Aagaard, Anna Marie

Tema og tolkninger, Aros, 1976

85,-
Aagaard, Anna Marie Helligånden sendt til verden, Aros, 1973 solgt
Aagaard, Anna Marie Johannes Åbenbaring, fortolket, DDB, 1999 solgt
Ågård, Erik Gyldne tider, 40 prædikener fra advent til pinse, Aros, 03 95,-
Ågård, Erik Kronede dage, Trinitatisprædikener, Aros, 1994 solgt
Ågård, Erik Den foragtede gudstjeneste, Aros, 1960, m. forf.signatur 135,-
Ågård, Erik Den foragtede gudstjeneste, Aros, 1960 85,-
Aagaard, Johannes, red. Håndbog i verdens religioner, Politikens, 1982 265,-
Aagaard, Johannes, red. Religiøsitet og Religioner, Anis, 1991 165,-

Aagaard, Johannes

Japanske perspektiver, DMS, 1957

65,-
Aagaard, Johannes Sans og samling, om kristen meditation, 1988 solgt
Aagaard, Johannes Jeg kender et land, Dialogcentret, 1992 65,-
Aagaard, Johannes Sandheden i dialog, Dialogcentret, 2001 75,-
Aagaard, Johannes At leve døden for at døde livet, om yoga, Dialogcentret, 1991 solgt
Aarflot, Andreas, red. Diakoni og Kirke, No. Luther, 1976 85,-
Tilbage Frem